Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9353/NHNN-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Võ Minh Tuấn
Ngày ban hành: 16/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9353/NHNN-TD
V/v báo cáo tình hình triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HChí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực phối hợp triển khai và đã đạt kết quả bước đầu. Để kịp thời nắm bắt kết quả cho vay của ngành ngân hàng và khn trương xử lý những khó khăn, vướng mc trong quá trình triển khai chính sách tín dụng theo Nghị định 67, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Định kỳ vào ngày 15 và ngày cuối mỗi tháng (bắt đầu từ ngày 31/12/2014), báo cáo NHNN kết quả triển khai cho vay phục vụ phát triển thủy sản tại địa phương theo Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014 của NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ (theo mẫu biu đính kèm); kịp thời phản ánh về NHNN những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố đề nghị gửi về NHNN (thông qua Vụ Tín dụng Các ngành kinh tế, fax: 04.38256626, email: tindung2@sbv.gov.vn. ĐT: 043.936.6308/máy lẻ 518068) để tổng hợp, báo cáo Thống đc NHNN./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến;
- Lưu VP, VTDCNKT (3).

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG CNKT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Võ Minh Tuấn

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH…

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ THEO THÔNG TƯ SỐ 22/2014/TT-NHNN NGÀY 15/8/2014 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Ngày ...Tháng...Năm 20...

1. Kết quả phê duyệt chủ tàu được tham gia chương trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Số lượng tàu đóng mới được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt:

- Số chủ tàu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đến ngày báo cáo (trong đó ghi rõ số lượng tàu đóng mới, số lượng tàu nâng cấp):

2. Kết quả cho vay phục vụ khai thác hải sản xa bờ

Đơn vị: triệu đng, chiếc tàu, khách hàng

STT

Mục đích vay vốn

Slượng tàu được vay đóng mới, nâng cấp lũy kế từ đầu chương trình

Tng số tiền cam kết cho vay theo hp đồng tín dụng

Doanh số cho vay lũy kế từ đầu chương trình

Doanh số thu nợ lũy kế từ đầu chương trình

Dư nợ tại thời điểm báo cáo

Số khách hàng còn đang dư nợ

St khách hàng được vay vốn lũy kế từ đầu chương trình

Tổng số

Trong đó:

Cá nhân, hộ gia đình

Hợp tác xã

Doanh nghiệp

Tổ chức khác

Nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Nợ quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Ngân bàng thương mại A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho vay nâng cấp tàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho vay vốn lưu động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngân hàng thương mại B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho vay đóng mới tàu khai thác hải sn xa bờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho vay nâng cấp tàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho vay vốn lưu động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng cộng (1+2+...), trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho vay đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho vay nâng cấp tàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho vay vốn lưu động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Khó khăn, vướng mắc

4. Đề xuất, kiến nghị

 

Lập biểu
(Ghi rõ tên, số điện thoại người báo cáo)

Giám đốc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9353/NHNN-TD ngày 16/12/2014 báo cáo tình hình triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


742
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158