Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 92132/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động xóa nợ vay (gốc và lãi) của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 92132/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 10/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92132/CT-TTHT
V/v chính sách thuế đi với hoạt động xóa nợ vay (gốc và lãi) của tổ chức nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị- Công ty trách nhiệm hu hạn
(Đ/c: Tầng 28, 29, 30, 31, 32 tòa nhà Văn phòng thương mại HUDTOWER, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội)
MST: 0100106144

Trả lời Công văn số 1953/HUD-TCKT đề ngày 03/7/2019 của Tổng công ty đu tư phát trin nhà và đô thị - Công ty trách nhiệm hữu hạn b sung thông tin, tài liệu cho công văn số 1628/HUD-KSNB đề ngày 10/6/2019 hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động xóa nợ vay (gốc và lãi) của tổ chức nước ngoài.

Ngày 26/8/2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 66968/CT-TTHT báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế vi đề xuất như sau:

Trường hợp Công ty Jana ký kết hợp đồng vay tiền của t chức nước ngoài (không có cơ sở thưng trú tại Việt Nam, không đáp ng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Thông tư s 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính), nay tổ chức nước ngoài có kế hoạch xóa khoản nợ vay (gốc và lãi) cho Công ty Jana thì:

- Đối với khoản lãi tiền vay, do không phát sinh thanh toán tiền cho t chức nước ngoài nên Công ty Jana không phải kê khai, nộp thay thuế nhà thầu cho tổ chức nước ngoài.

- Đi với khoản nợ vay (gốc và lãi) của Công ty Jana nay được xóa, Công ty Jana phải hạch toán thu nhập khác để xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Ngày 19/11/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4744/TCT-CS nhất trí với đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 66968/CT-TTHT ngày 26/08/2019.

Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm bản phô tô Công văn số 4744/TCT-CS ngày 19/11/2019 của Tổng cục Thuế để đơn vị nghiên cứu thực hiện.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty trách nhiệm hữu hạn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Công ty TNHH Liên doanh Jana (để thực hiện);
- Phòng DTPC;
- Phòng TKT2; TKT3;

- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 92132/CT-TTHT ngày 10/12/2019 về chính sách thuế đối với hoạt động xóa nợ vay (gốc và lãi) của tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219