Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 910/VPCP-KTTH năm 2014 điều chỉnh và kéo dài thời hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 của dự án nhà ở sinh viên tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 910/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 12/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910/VPCP-KTTH
V/v điều chỉnh và kéo dài thời hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 của các dự án nhà ở sinh viên tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (văn bản số 20/UBND-TH ngày 03 tháng 01 năm 2014), ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 449/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2014, Bộ Tài chính (văn bản số 1175/BTC-ĐT ngày 23 tháng 01 năm 2014) về việc điều chỉnh và gia hạn thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 các dự án nhà ở sinh viên tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 giữa 04 dự án nhà ở sinh viên như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên. Số vốn kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết của các dự án được phép thực hiện và thanh toán đến ngày 30 tháng 6 năm 2014.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tập trung chỉ đạo chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được gia hạn nêu trên.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh,
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, PCN Nguyễn Khắc Định, các Vụ: KTN, KGVX, V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 910/VPCP-KTTH năm 2014 điều chỉnh và kéo dài thời hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 của dự án nhà ở sinh viên tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.010

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169