Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 889/VPCP-KTTH năm 2014 nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho dự án xây dựng mới Bệnh viện Nội tiết Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 889/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 11/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/VPCP-KTTH
V/v nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho dự án xây dựng mới Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 293/BYT-KH-TC ngày 22 tháng 01 năm 2014 về nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho dự án xây dựng mới Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Y tế tại công văn nói trên, Ngân hàng Phát triển Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế thẩm định dự án xây dựng mới Bệnh viện Nội tiết Trung ương xem xét, cho vay theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ Tài chính để chủ trì, tổng hợp, đề xuất giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định, có hiệu quả, có khả năng trả nợ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, TKBT, KGVX; Tổng Giám đốc Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). H.Dương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 889/VPCP-KTTH năm 2014 nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho dự án xây dựng mới Bệnh viện Nội tiết Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.165

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169