Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 858/VPCP-QHQT về thủ tục đàm phán khoản vay bổ sung cho Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 858/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 858/VPCP-QHQT
V/v Thủ tục đàm phán khoản vay bổ sung cho Dự án do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 14/TTr-NHNN ngày 30 tháng 01 năm 2011), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiến hành các thủ tục đàm phán Khoản tài trợ bổ sung (180 triệu USD) cho Dự án "Truyền tải và Phân phối 2", do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ bằng hình thức trao đổi văn bản.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi và thống nhất nội dung các văn bản pháp lý của Khoản tài trợ bổ sung trên;

- Gửi Thư xác nhận với WB về các nội dung liên quan đến Khoản tài trợ bổ sung, bảo đảm thời gian trình Ban giám đốc WB xem xét, phê duyệt vào ngày 29 tháng 3 năm 2011; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đàm phán với WB về Khoản tài trợ trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 858/VPCP-QHQT về thủ tục đàm phán khoản vay bổ sung cho Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


916

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102