Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8376/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 26/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8376/NHNN-CSTT
V/v khuyến mại và chi hoa hồng trong hoạt động nhận tiền gửi

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

 

Theo đề nghị của một số Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và tổ chức tín dụng về vấn đề lãi suất tiền gửi tối đa đối với trường hợp áp dụng chương trình khuyến mại và chi tiền hoa hồng môi giới trong hoạt động nhận tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và ý kiến của Cục xúc tiến thương mại - Bộ Công thương, thì tổ chức tín dụng được khuyến mại đối với sản phẩm, dịch vụ do mình kinh doanh, cung ứng hợp pháp và việc mở thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi là một trong các hình thức khuyến mại. Theo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 và Thông tư số 14/2011/TT-NHNN ngày 01/6/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam và bằng đô la Mỹ của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức (trong đó có hình thức khuyến mại dự thưởng) không được vượt mức lãi suất tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đối với trường hợp áp dụng hình thức khuyến mại dự thưởng, thì lãi suất tiền gửi tối đa được tính trên cơ sở lãi suất niêm yết cộng với tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí giải thưởng so với tổng nguồn vốn huy động theo chương trình khuyến mại.

Khi thực hiện chương trình khuyến mại, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để theo dõi, giám sát việc thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tiền gửi tối đa.

2. Khi nhận tiền gửi, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được thực hiện các hình thức khuyến mại không đúng với quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, Thông tư số 30/2011/TT-NHNN, Thông tư số 14/2011/TT-NHNN và pháp luật có liên quan.

3. Theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Quy chế về môi giới tiền tệ ban hành theo Quyết định số 351/2004/QĐ-NHNN ngày 07/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các quy định của pháp luật liên quan và để tránh tình trạng tiêu cực trong việc chi hoa hồng môi giới, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành ngân hàng và tác động không tốt đến sự ổn định thị trường tiền tệ, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được chi tiền hoa hồng, môi giới cho tổ chức, cá nhân để dàn xếp cho các hoạt động nhận tiền gửi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8376/NHNN-CSTT ngày 26/10/2011 về khuyến mại và chi hoa hồng trong hoạt động nhận tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.263

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!