Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8019/NHNN-QLNH năm 2018 hướng dẫn thanh toán cho nhà thầu nước ngoài bằng ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 8019/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Ngọc Minh
Ngày ban hành: 24/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8019/NHNN-QLNH
V/v kiến nghị của Văn phòng Công ty Etec E&C Limited tại Việt Nam - TP. Hà Nội

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Etec E&C Limited tại Việt Nam (TP.Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 9350/VPCP-ĐMDN ngày 27/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Văn phòng điều hành Công ty Etec E&C Limited tại Việt Nam (TP.Hà Nội) về việc hướng dẫn thanh toán cho nhà thầu nước ngoài bằng ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

Điểm a Khoản 7 Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 (Thông tư 32/2013/TT-NHNN) hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam quy định: “Người cư trú là nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài thực hiện theo quy định sau: Đối với chi phí ngoài nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu thông qua đu thu quốc tế theo quy định tại Luật Đấu thầu: nhà thầu được chào thầu bng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyn khoản từ chủ đầu tư, nhà thu chính đ thanh toán, chi trả và chuyn ra nước ngoài".

Căn cứ các hạng mục công việc của Công ty, chi phí ngoài nước của nhà thầu bao gồm các chi phí mua hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài. Nhà thu Công ty tại Việt Nam sẽ được nhận ngoại tệ từ chủ đầu tư để trả cho nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài, trong đó bao gồm cả việc thiết kế do Công ty mẹ của nhà thầu ở Hàn Quốc thực hiện. Đối với những giao dịch cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên lãnh thổ, việc thanh toán phải thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Khoản thanh toán ngoại tệ nhà thầu nhận được từ chủ đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN nêu trên được chủ đầu tư thanh toán vào tài khoản của nhà thầu tại Việt Nam để nhà thầu thanh toán ra nước ngoài chi trả cho các chi phí ngoài nước hoặc thanh toán cho nhà thầu phụ.

Trên đây là một số ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Quý Bộ để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (đ
b/c);
- PTĐ Nguyễn Thị
Hồng (để b/c);
- Lưu: VP, QLNH5 (3).

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8019/NHNN-QLNH năm 2018 hướng dẫn thanh toán cho nhà thầu nước ngoài bằng ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.171

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172