Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7928/NHNN-TTGSNH 2020 hoạt động kinh doanh bảo hiểm đại lý bảo hiểm

Số hiệu: 7928/NHNN-TTGSNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 30/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Xử lý nghiêm các ngân hàng "ép" khách mua bảo hiểm khi vay vốn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 7928/NHNN-TTGSNH về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm.

Theo đó, yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) một số nội dung sau:

- Rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống của TCTD.

- Xử lý nghiêm những trường hợp "ép", bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác khi cấp tín dụng cho khách hàng, gắn việc bắt buộc mua bảo hiểm với việc cấp tín dụng cho khách hàng.

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh bảo hiểm đối với các cán bộ tín dụng và cán bộ tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm;

Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

- Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn 10273/NHNN-TTGSNH ngày 31/12/2019, Công văn 1705/NHNN-TTGSNH ngày 16/3/2020.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 7928/NHNN-TTGSNH ngày 30/10/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7928/NHNN-TTGSNH
V/v hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) tuân thủ quy định pháp luật và phát triển một cách lành mạnh, bền vững, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các TCTD thực hiện một số nội dung sau:

1. Chấp hành nghiêm quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019), Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 và Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019), Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 và Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019), Thông tư số 37/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 của NHNN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD cho doanh nghiệp bảo hiểm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống của TCTD và xử lý nghiêm những trường hợp “ép”, bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác khi cấp tín dụng cho khách hàng, gắn việc bắt buộc mua bảo hiểm với việc cấp tín dụng cho khách hàng.

3. Thực hiện chào bán, giải thích điều kiện, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm cũng như các hoạt động đại lý bảo hiểm khác cho các khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật nhằm giúp khách hàng hiểu đúng/đủ quyền và lợi ích hợp pháp, các điều kiện/điều khoản thanh toán của hợp đồng bảo hiểm. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh bảo hiểm đối với các cán bộ tín dụng và cán bộ tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm; trong đó, cần đặc biệt lưu ý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

4. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của NHNN tại Công văn số 10273/NHNN-TTGSNH ngày 31/12/2019 về việc hoạt động của các TCTD và Công văn số 1705/NHNN-TTGSNH ngày 16/3/2020 về việc hoạt động kinh doanh/đại lý bảo hiểm.

5. Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ đạo của NHNN về hoạt động kinh doanh/đại lý bảo hiểm, gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Địa chỉ: 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 15/11/2020.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm thực hiện yêu cầu văn bản này. NHNN sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng chỉ đạo của Thống đốc NHNN./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN (để b/c);
- Lưu: VP, TTGSNH4 (02).

TL. THỐNG ĐỐC
Q. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT
NGÂN HÀNG
Nguyễn Văn Du

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7928/NHNN-TTGSNH ngày 30/10/2020 về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.664

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!