Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7838/NHNN-DBTKTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thanh Dung
Ngày ban hành: 07/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7838/NHNN-DBTKTT
V/v sử dụng dấu chấm (.), dấu phẩy (,) trong các số liệu thống kê của ngành NH

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước;
- Các tổ chức tín dụng;
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

Để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn sử dụng thống nhất dấu chấm (.), dấu phẩy (,) trong các số liệu thống kê tại các báo cáo của ngành ngân hàng như sau:

1. Chữ số thống kê được định dạng như sau: “Sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị”.

2. Quy định tại điểm 1 nêu trên được áp dụng cho tất cả các số liệu thống kê tại các báo cáo bằng văn bản/bằng điện tử thuộc chức năng soạn thảo của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi Ngân hàng Nhà nước (trừ các dữ liệu trong file báo cáo chỉ tiêu nêu tại điểm 3 công văn này).

3. Chữ số thống kê trong file báo cáo chỉ tiêu theo quy định báo cáo thống kê hiện hành của Ngân hàng Nhà nước được định dạng theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại công văn 991/NHNN-CNTH ngày 29/01/2011 về việc hướng dẫn triển khai Thông tư 21/2010/TT-NHNN về công nghệ thông tin.

4. Hướng dẫn tại công văn này được áp dụng từ ngày 01/11/2011.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các đơn vị thực hiện hướng dẫn trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như để gửi;
- Thống đốc (để b/c);
- Các Phó Thống đốc (để b/c);
- Lưu: VP, VT, DBTKTT2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ DỰ BÁO,
THỐNG KÊ TIỀN TỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Thanh Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7838/NHNN-DBTKTT ngày 07/10/2011 sử dụng dấu chấm (.), dấu phẩy (,) trong số liệu thống kê của ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.852

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!