Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 71/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 30/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/BXD-QLN
V/v: Vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi: Quỹ Đầu tư phát triển Thái Bình

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 29/TTr-QĐTPT ngày 27/4/2015 của Quỹ Đầu tư phát triển Thái Bình đề nghị đăng ký cho khách hàng mua căn hộ chung cư tại dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình (khu số 1) được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Theo đó tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2013/TT-BXD quy định các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động thuộc các thành phần kinh tế... được vay vốn để thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội khi đã có hợp đồng thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Quỹ Đầu tư phát triển Thái Bình, dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình (khu số 1) được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 24/11/2014. Như vậy các khách hàng nếu có hợp đồng thuê, thuê mua và mua căn hộ chung cư tại dự án thì đủ điều kiện và có thể liên hệ để đăng ký vay vốn hỗ trợ nhà ở tại các Ngân hàng được giao nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển Thái Bình nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT.
Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Thái Bình;
- Sở Xây dựng Thái Bình;
-
Lưu: VT, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 71/BXD-QLN ngày 30/07/2015 vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88