Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6785/NHNN-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 08/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6785/NHNN-KTTC
V/v hướng dẫn chuyển đổi số liệu kế toán theo HTTK mới khi thực hiện Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2006

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Để triển khai thực hiện Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10/07/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số tài Khoản trong Hệ thống tài Khoản kế toán của các tổ chức tín dụng (TCTD) có hiệu lực từ ngày 01/09/2006, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc chuyển số liệu kế toán từ các tài Khoản cũ sang các tài Khoản mới theo cách như sau:

1. Yêu cầu:

Việc chuyển số liệu từ tài Khoản cũ sang tài Khoản mới phải đảm bảo yêu cầu chính xác và an toàn tài sản, cụ thể:

- TCTD phải lập Bảng kê tài Khoản chuyển đổi số liệu, trong đó quy định rõ số hiệu và tên tài Khoản cũ, số hiệu và tên tài Khoản mới chuyển đổi số liệu tương ứng.

- Phản ánh đúng nội dung, tính chất tài Khoản.

- Số dư đầu năm 2006, tổng doanh số phát sinh 08 tháng và số dư cuối tháng 08/2006 của các tài Khoản cũ không thay đổi khi chuyển sang tài Khoản mới.

- Kể từ ngày 01/09/2006 tài Khoản được ghi, in trên chứng từ, sổ kế toán chi Tiết, báo cáo kế toán được thể hiện theo số hiệu tài Khoản mới.

2. Phương pháp chuyển số liệu từ tài Khoản cũ sang tài Khoản mới:

2.1. Để việc chuyển đổi số liệu từ tài Khoản cũ sang tài Khoản mới được đúng nội dung, tính chất tài Khoản, các TCTD cần nghiên cứu nắm vững nội dung thay đổi của hệ thống tài Khoản.

2.2. Việc chuyển đổi số liệu từ tài Khoản cũ sang tài Khoản mới được thực hiện vào cuối ngày 31/08/2006, sau khi đã cập nhật và lưu trữ ngày, in sổ kế toán chi Tiết, các báo cáo tài chính theo số hiệu và tên tài Khoản cũ. Số liệu chuyển đổi bao gồm: số dư đầu năm 2006, doanh số phát sinh trong 8 tháng và số dư cuối tháng 08/2006.

2.3. Việc chuyển số liệu từ tài Khoản cũ sang tài Khoản mới được thực hiện từ sổ kế toán chi Tiết (từ các tiểu Khoản) theo các trường hợp sau:

a- Trường hợp 1: Từ một tiểu Khoản (tài Khoản chi Tiết) cũ chuyển sang một tiểu Khoản mới:

- Trên tiểu Khoản cũ, sau khi khoá sổ sách cuối ngày 31/08/2006, các TCTD ghi thêm dòng chữ: "chuyển sang tiểu Khoản mới số...".

- Trên tiểu Khoản mới (đầu ngày 01/09/2006), các TCTD ghi đầy đủ các số liệu từ tiểu Khoản cũ chuyển sang:

+ Chuyển số liệu từ tiểu Khoản cũ số..... sang.

+ Số dư đầu năm 2006.

+ Doanh số 8 tháng;

+ Số dư cuối tháng 8/2006.

b- Trường hợp 2: Từ nhiều tiểu Khoản cũ chuyển sang một tiểu Khoản mới:

- Trên tiểu Khoản cũ, các TCTD ghi theo hướng dẫn trên (Điểm a)

- Trên tiểu Khoản mới, các TCTD ghi lần lượt các số liệu của các tiểu Khoản cũ chuyển sang (mỗi tiểu Khoản cũ ghi một dòng), sau dó cộng các số liệu để xác định số dư đầu năm 2006, doanh số 8 tháng và số dư cuối tháng 8/2006 của tiểu Khoản mới.

c- Trường hợp 3: Từ một tiểu Khoản cũ chuyển sang nhiều tiểu Khoản mới:

- Trên tiểu Khoản cũ, các TCTD ghi lần lượt các số liệu chuyển sang các tiểu Khoản mới số.... (mỗi tiểu Khoản mới một dòng). Sau đó cộng số dư đầu năm 2006, doanh số 8 tháng và số dư cuối tháng 8/2006 của các tiểu Khoản mới được chuyển sang, đối chiếu khớp đúng với các số liệu tương ứng của tiểu Khoản cũ.

- Trên từng tiểu Khoản mới, các TCTD ghi đầy đủ các số liệu từ tiểu Khoản cũ chuyển sang theo hướng dẫn trên (Điểm a).

3. Lập bảng cân đối tài Khoản hàng tháng và báo cáo quyết toán năm 2006:

- Sau khi chuyển xong số liệu từ các tài Khoản cũ sang tài Khoản mới, các TCTD lập bảng cân đối tài Khoản 8 tháng đầu năm 2006 theo số hiệu tài Khoản mới để kiểm tra lại tính chính xác của việc chuyển số liệu.

- Bảng cân đối tài Khoản hàng tháng từ tháng 9/2006 trở đi và báo cáo quyết toán năm 2006, các TCTD lập theo Hệ thống tài Khoản đã sửa đổi theo Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10/07/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trên đây là hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về việc chuyển đổi số liệu từ các tài Khoản cũ sang tài Khoản mới gửi các TCTD nghiên cứu và thực hiện./.

 

 

TL.THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6785/NHNN-KTTC ngày 08/08/2006 hướng dẫn chuyển đổi số liệu kế toán theo HTTK mới khi thực hiện Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.751

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!