Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 670/TTg-KTTH về việc thực hiện các Quyết định 131/QĐ-TTg và 443/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 670/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 05/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 670/TTg-KTTH
V/v Thực hiện các Quyết định 131/QĐ-TTg443/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các Tờ trình số 52/TTr-NHNN ngày 15 tháng 4 năm 2009 về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay các Chương trình tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội và số 54/TTr-NHNN ngày 16 tháng 4 năm 2009 về lãi suất tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại công văn số 1068/NHPT-TDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2009 về tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Quyết định số 443/QĐ-TTg và Thông tư số 05/2009/TT-NHNN , Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bổ sung đối tượng là Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được thực hiện hỗ trợ lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2009.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện và sử dụng nguồn kích cầu để cấp bù lãi suất tín dụng xuất khẩu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo đúng Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2009, Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam khẩn trương hướng dẫn thực hiện Quyết định 443/QĐ-TTg bảo đảm bao quát hết các đối tượng đang tiếp tục giải ngân tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (kể cả các khoản tín dụng xuất khẩu sang Cu Ba, đóng tàu và dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng), Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, Vụ: TH; TKBT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 670/TTg-KTTH về việc thực hiện các Quyết định 131/QĐ-TTg và 443/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251