Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6482/VPCP-QHQT năm 2019 về kế hoạch tổ chức sự kiện kỷ niệm 25 năm quan hệ tín dụng Việt Nam-Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6482/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 22/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6482/VPCP-QHQT
V/v kế hoạch tổ chức các sự kiện kỷ niệm 25 năm quan hệ tín dụng Việt Nam - WB

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 56/TTr-NHNN ngày 11 tháng 7 năm 2019 về kế hoạch tổ chức các sự kiện kỷ niệm 25 năm nối lại quan hệ tín dụng và thành lập Văn phòng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đng ý tổ chức các sự kiện kỷ niệm 25 năm hoạt động của WB tại Việt Nam, bao gồm: Lễ kỷ niệm tại Việt Nam; và Buổi giới thiệu về Việt Nam tại Hội nghị thường niên WB/IMF tại Thủ đô Washington, Mỹ. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với WB và các Bộ ngành, cơ quan liên quan khn trương tiến hành công việc chuẩn bị cho 02 sự kiện nói trên, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đề ra.

2. Đng ý Đề án tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm hoạt động của WB tại Việt Nam với nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm, quy mô như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị tại văn bản nêu trên.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và WB chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình Lễ kỷ niệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN
, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐTCP, Cục QT;
- Lưu: VT, QHQT (3). HN.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6482/VPCP-QHQT năm 2019 về kế hoạch tổ chức sự kiện kỷ niệm 25 năm quan hệ tín dụng Việt Nam-Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.125
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83