Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 640/VPCP-KTTH ngày 13/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại mua muối dự trữ lưu thông

Số hiệu: 640/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 13/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 640/VPCP-KTTH
V/v Hỗ trợ lãi suất vay vốn NHTM mua muối dự trữ lưu thông

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn số 120/BNN-CB ngày 19 tháng 01 năm 2004 về việc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại cho mua muối dự trữ lưu thông, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Đồng ý việc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại để mua muối dự trữ lưu thông đối với Tổng công ty Muối, theo nguyên tắc:

- Đối với những tỉnh đã công bố giá sàn mua muối, được thanh toán lượng muối đã mua theo giá sàn công bố tại các thời điểm từ tháng 7 năm 2002 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2003.

- Đối với những tỉnh chưa công bố giá sàn mua muối, được thanh toán lượng muối đã mua tại các tỉnh theo giá sàn năm 1999 của Ban Vật giá Chính phủ (nay là Cục quản lý giá - Bộ Tài chính) công bố.

2- Nguồn hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại mua muối dự trữ lưu thông của Tổng công ty Muối sử dụng từ Quỹ hồ trợ xuất khẩu theo quy định tại điểm 2 công văn số 1000/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 8 năm 2002 của Văn Phòng Chính Phủ. Tổng công ty Muối làm việc với Bộ Tài chính để xử lý cụ thể, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 2 năm 2004.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 640/VPCP-KTTH ngày 13/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại mua muối dự trữ lưu thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.854
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77