Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5741/VPCP-QHQT năm 2014 đàm phán với AFD về Mẫu Thỏa ước tín dụng và Mẫu Thỏa ước viện trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5741/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 30/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5741/VPCP-QHQT
V/v đàm phán với AFD về Mẫu Thỏa ước tín dụng và Mẫu Thỏa ước viện trợ.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai và Khánh Hòa.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (các văn bản số: 9327/BTC-QLN ngày 09 tháng 7 năm 2014, 9328/BTC-QLN ngày 09 tháng 7 năm 2014) về duyệt Thỏa ước tín dụng và Thỏa ước viện trợ cho Dự án “Hỗ trợ các Quỹ phát triển đô thị Lào Cai và Khánh Hòa” và Thỏa ước tín dụng cho Chương trình “Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 4” sử dụng vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính chưa ký Thỏa ước tín dụng số 1146 01D và Thỏa ước viện trợ số CVN 1146 02E cho Dự án “Hỗ trợ các Quỹ phát triển đô thị Lào Cai và Khánh Hòa”; Thỏa ước tín dụng số 1163 01F cho Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam - giai đoạn 4” với AFD.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực đàm phán với AFD về Mẫu Thỏa ước tín dụng và Mẫu Thỏa ước viện trợ; thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 16 tháng 8 năm 2014.

3. Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính đàm phán với AFD về những nội dung liên quan (nhất là những vướng mắc mang tính pháp của Mẫu Thỏa ước).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5741/VPCP-QHQT năm 2014 đàm phán với AFD về Mẫu Thỏa ước tín dụng và Mẫu Thỏa ước viện trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85