Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5641/NHNN-TTGSNH điều chỉnh nội dung thanh tra do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 5641/NHNN-TTGSNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Quốc Anh
Ngày ban hành: 22/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5641/NHNN-TTGSNH
V/v điều chỉnh nội dung thanh tra

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Thành phố;
- Các Tổ chức tín dụng trong nước (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở).

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 10196/NHNN-TTGSNH ngày 30/12/2010 về kế hoạch thanh tra các tổ chức tín dụng trong nước năm 2011 và văn bản số 2022/NHNN-TTGSNH ngày 11/3/2011, văn bản số 2023/NHNN-TTGSNH ngày 11/3/2011 về điều chỉnh Kế hoạch thanh tra các tổ chức tín dụng năm 2011 gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng trong nước.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Thống đốc NHNN yêu cầu điều chỉnh nội dung thanh tra 6 tháng cuối năm 2011 theo văn bản số 10196/NHNN-TTGSNH ngày 30/12/2010 như sau:

1. Tạm dừng thanh tra việc chấp hành các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng theo Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 và Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 do Ngân hàng Nhà nước đang sửa đổi các quy định này (trừ trường hợp đã và đang thanh tra nội dung này).

2. Bổ sung nội dung thanh tra tài sản có khác, trong đó tập trung thanh tra các khoản ủy thác đầu tư, phải thu bên ngoài.

3. Hủy bỏ nội dung quy định tại Tiết 1.1.1, mục III công văn số 10196/NHNN-TTGSNH ngày 30/12/2010.

Thống đốc NHNN yêu cầu Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Thành phố và các tổ chức tín dụng trong nước (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) khẩn trương thực hiện các nội dung thanh tra nêu trên và báo cáo kết quả thanh tra về Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) theo thời hạn quy định tại văn bản số 10196/NHNN-TTGSNH.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- BLĐ NHNN;
- BLĐ Cơ quan TTGSNH;
- Các đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH;
- Lưu: VP, TTGSNH.

TL. THỐNG ĐỐC
CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Dương Quốc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5641/NHNN-TTGSNH điều chỉnh nội dung thanh tra do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.404

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35