Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5056/NHNN-TTGSNH năm 2015 về tạm ngừng cấp phép mở rộng mạng lưới của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 5056/NHNN-TTGSNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Phước Thanh
Ngày ban hành: 06/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5056/NHNN-TTGSNH
V/v tạm ngừng cấp phép mở rộng mạng lưới của TCTD

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của ngành ngân hàng đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước ngày 01/10/2015 được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 diễn ra ngày 22/6/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

- Không xem xét, chấp thuận đề nghị của các tổ chức tín dụng Việt Nam về việc mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới (trừ trường hợp đặc biệt được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vì mục đích an ninh, quốc phòng, chính trị, xã hội) cho đến khi tổ chức tín dụng Việt Nam hoàn thành các chỉ tiêu xử lý nợ xấu năm 2015 theo kế hoạch Ngân hàng Nhà nước giao và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% tổng dư nợ tín dụng trước ngày 01/10/2015. Tổ chức tín dụng Việt Nam không hoàn thành được kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2015 và đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% trước ngày 01/10/2015 cũng sẽ không được xem xét, chấp thuận các đề nghị tương tự nói trên ít nhất đến ngày 31/12/2015 (Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo việc hoàn thành kế hoạch xử lý nợ xấu của từng tổ chức tín dụng cụ thể).

- Tích cực chỉ đạo kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung triển khai mọi biện pháp, sử dụng mọi nguồn lực, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, đảm bảo hoàn thành mục tiêu ngành ngân hàng đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% trước ngày 01/10/2015.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN (để báo cáo);
- NHTM Việt Nam, NH Hợp tác xã, TCTD phi NH Việt Nam (để biết);
- Lưu: VP, TTGSNH5.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Phước Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5056/NHNN-TTGSNH năm 2015 về tạm ngừng cấp phép mở rộng mạng lưới của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.951

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155