Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5025/CV-LĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM về việc thông báo mức lãi suất cho vay mới của Quỹ QGVVL

Số hiệu: 5025/CV-LĐTBXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Xê
Ngày ban hành: 24/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNGTHƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5025/CV-LĐTBXH
V/v: Thông báo mức lãi suất cho vay mới của Quỹ QGVVL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi:

 - Hội đoàn thể thành phố;
 - Ủy ban nhân dân quận-huyện;
 - Phòng lao động-TBXH quận-huyện;
 - Ban XĐGN-VL huyện Bình Chánh.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1212/TTg-KTTH ngày 24/8/2005 về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội;

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố xin thông báo đến các hội đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận-huyện và Ban XĐGN và việc làm huyện Bình Chánh về việc điều chỉnh tăng lãi suất cho vay của chương trình cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm theo quyết định 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005, cụ thể như sau:

- Lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất-kinh doanh và hộ gia đình là 0,65%/tháng.

- Riêng đối tượng vay vốn là người tàn tật, mức lãi suất cho vay là 0,5%/tháng.

Mức lãi suất mới được áp dụng kể từ ngày 01/01/2006 đối với các dự án vay mới. Các dự án đã vay theo hợp đồng tín dụng cũ vẫn giữ nguyên mức lãi suất cho vay cũ (0,5%/tháng đối với cơ sở sản xuất-kinh doanh, hộ gia đình và 0,35%/tháng đối với đối tượng vay là người tàn tật) cho đến khi thu hồi hết nợ.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố đề nghị đơn vị được biết và hướng dẫn cho chủ dự án và người dân vay vốn thực hiện đúng theo mức lãi suất mới của chương trình cho vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm theo thời gian quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Thành Tài, PCT UBND/TP (để thay b/cáo);
- TTB XĐGN-VL/TP (Đ/c 5 Tâm, Xê, Bốn);
- Chi nhánh Ngân hàng CSXH/TP
- VP HĐND-UBND/TP (Đ/c L.Cúc);
- Lưu VP Sở, VP Ban, P.KH-TC Sở.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Văn Xê

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5025/CV-LĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM về việc thông báo mức lãi suất cho vay mới của Quỹ QGVVL

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.512
DMCA.com Protection Status