Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 484/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 01/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 484/TCT-DNL
V/v chính sách thuế GTGT đối với tài sản bảo đảm tiền vay.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10215/NHNo-TCKT ngày 25/11/2015 và công văn số 7394/NHNo-TCKT ngày 8/9/2015 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vướng mắc về chính sách thuế GTGT đối với bán tài sản bảo đảm tiền vay. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 25/HĐ-MBTSĐG ngày 8/11/2013; Văn bản thỏa thuận số 1950/06TP/CC-SCC/HĐGD ngày 14/11/2013 giữa Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thăng Long;

Tổng cục Thuế hướng dẫn Agribank như sau:

- Về thời Điểm bàn giao tài sản bảo đảm tiền vay: Căn cứ Hợp đồng mua bán và Văn bản thỏa thuận thì Ngân hàng Agribank chi nhánh Thăng Long thực hiện bàn giao tài sản là Nhà máy xi măng Thanh Liêm cho Công ty Thành Thắng vào thời Điểm tháng 11/2013 và pháp luật thuế GTGT áp dụng trong thời Điểm này là Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế đã có công văn số 3150/TCT-DNL ngày 6/8/2015 trả lời Agribank về nội dung này, đề nghị Agribank thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3150/TCT-DNL nêu trên.

- Về giá bán tài sản bảo đảm tiền vay làm căn cứ xác định thuế GTGT:

Theo báo cáo của Ngân hàng Agribank thì giá trị tài sản bảo đảm tiền vay đã được Công ty cổ phần Thẩm định giá Miền Nam xác định là 500,5 tỷ (đã bao gồm thuế GTGT) và cũng là giá khởi Điểm đưa ra bán đấu giá trong trường hợp khách hàng trả tiền ngay qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam. Vì vậy, đây là một trong những cơ sở để hai bên thỏa thuận thống nhất xác định giá tính thuế GTGT theo phương thức trả tiền một lần.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Cục thuế tỉnh Ninh Bình;
- Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng group;
- Vụ: CST, PC, TCNH, Cục TCDN (BTC);
- Vụ: CS,PC,KK (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 484/TCT-DNL ngày 01/02/2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài sản bảo đảm tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.315

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.183.133