Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4403/VPCP-QHQT về Danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4403/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4403/VPCP-QHQT
V/v Danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2011

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận, An Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4120/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 6 năm 2010) về Danh mục dự án vận động vay vốn ưu đãi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2011, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Danh mục dự án vận động vay vốn ưu đãi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2011 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình tại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam chính thức đề nghị Chính phủ Hàn Quốc:

- Xem xét, tài trợ cho các dự án thuộc Danh mục nêu trên;

- Xem xét tăng mức cam kết hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho Việt Nam tại Kỳ họp thứ 12 Ủy ban hợp tác liên chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức vào ngày 02 tháng 7 năm 2010 tại Xơ-un, Hàn Quốc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.     

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KGVX, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4403/VPCP-QHQT về Danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.048
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33