Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 416/TTg-KTTH về các dự án trồng rừng sản xuất vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 416/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 416/TTg-KTTH
V/v các dự án trồng rừng sản xuất vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước  

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 2224/BTC-TCNH ngày 23 tháng 02 năm 2010 và ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 545/BNN-LN ngày 26 tháng 02 năm 2010) về chính sách tín dụng đối với trồng cây nguyên liệu vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các chủ đầu tư thực hiện dự án trồng rừng sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng tại Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007 được vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định hiện hành về tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện dự án.

2. Về thời gian trả nợ gốc và nợ lãi, chủ đầu tư trả nợ một lần sau khi khai thác, không tính lãi gộp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- TCTy Giấy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTN, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

 THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 416/TTg-KTTH về các dự án trồng rừng sản xuất vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.411
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78