Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3895/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 10/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3895/TCT-KK
V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2592/CT-THDT đề ngày 18/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với hóa đơn không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012, khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng.Căn cứ quy định của pháp luật về thuế nêu trên thì điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên. Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Đối chiếu với quy định trên, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 2592/CT-THDT nêu trên, trường hợp Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mua hàng hóa của doanh nghiệp chủ quản, chi nhánh đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn GTGT do doanh nghiệp chủ quản xuất bán và chi nhánh dùng tiền mặt nộp trực tiếp về doanh nghiệp chủ quản, không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Như vậy, chi nhánh không được kê khai, khấu trừ đối với các hóa đơn GTGT đầu vào từ hai mươi triệu đồng trở lên đã dùng tiền mặt nộp trực tiếp về doanh nghiệp chủ quản mà không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3895/TCT-KK ngày 10/09/2014 nặm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.852
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.187.128