Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3885/BTC-TCNH về việc một số vướng mắc của Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở khi thực hiện Thông tư 62/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3885/BTC-TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 03/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH 
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3885/BTC-TCNH
V/v một số vướng mắc của QTDND cơ sở khi thực hiện Thông tư 62/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  

Về một số vướng mắc của Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) cơ sở khi thực hiện Thông tư số 62/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính nêu tại công văn số 884/NHNN-TDHT ngày 25/1/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đề nghị xác định số dư tối đa của Quỹ dự phòng tài chính chỉ tính bằng số dư QTDND cơ sở thực trích từ lợi nhuận hàng năm (không tính phần quỹ bù đắp rủi ro) là chưa phù hợp. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 62/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006.

2 Về việc quản lý và sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và mức chia lợi tức cổ phần cho các thành viên: về nguyên tắc Bộ Tài chính nhất trí với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, trước mắt đề nghị các QTDND tiếp tục thực hiện theo các quy định của thông tư 62/2006/TT-BTC. Trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước sửa đổi các quy định liên quan tại Thông tư 62/2006/TT-BTC cho phù hợp.

3. Về mức thu lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho QTDND: Bộ Tài chính nhất trí với mức thu phí là 200.000 đồng, bằng với mức thu của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước có đề án thu lệ phí cấp phép thành lập và hoạt động của các QTDND gửi Bộ Tài chính để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ Tài chính về ban hành mức thu lệ phí và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3885/BTC-TCNH về việc một số vướng mắc của Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở khi thực hiện Thông tư 62/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.055
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74