Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3719/NHCS-TCCB năm 2008 về ký hợp đồng lao động đối với cán bộ mới tuyển dụng và tiếp nhận từ các ngành khác đến trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

Số hiệu: 3719/NHCS-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội Người ký: Hà Thị Hạnh
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3719/NHCS-TCCB
“Về việc ký hợp đồng lao động đối với cán bộ mới tuyển dụng và tiếp nhận từ các ngành khác đến trong hệ thống NHCSXH”

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh (thành phố); Sở giao dịch, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Trưởng phòng (ban) chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính.

Để tiếp tục nâng cao năng lực và đào tạo tay nghề, giáo dục phẩm chất đạo đức cho số cán bộ mới được tuyển dụng và tiếp nhận từ ngành khác đến (trừ đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý) có đủ điều kiện làm việc lâu dài tại NHCSXH; việc ký hợp đồng lao động sẽ được thực hiện như sau:

1. Ký hợp đồng lao động thử việc

Các thí sinh sau khi trúng tuyển qua các kỳ thi tuyển dụng cán bộ của NHCSXH, Tổng giám đốc giao Giám đốc chi nhánh ra quyết định tạm tuyển và ký hợp đồng lao động thử việc (thời gian thử việc thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động). Sau đó các thí sinh phải tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ tập trung do Trung tâm Đào tạo tổ chức (nội dung đào tạo, thời gian, địa điểm do Trung tâm Đào tạo quy định).

2. Ký hợp đồng lao động có thời hạn

2.1. Ký hợp đồng lao động có thời hạn (01 năm)

- Các học viên sau khi được Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu qua khóa đào tạo do Trung tâm Đào tạo tổ chức, được đơn vị, người sử dụng lao động nhận xét, đánh giá trong thời gian thử việc nếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Giám đốc chi nhánh thực hiện ký Hợp đồng lao động có thời hạn (01 năm).

- Đối với cán bộ tiếp nhận từ các ngành khác đến (ngoài hệ thống NHCSXH trừ các trường hợp cán bộ được tiếp nhận về giao nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ chi nhánh cấp tỉnh, huyện): giao Giám đốc chi nhánh thực hiện ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm và phải tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ tập trung do Trung tâm Đào tạo tổ chức và phải đạt yêu cầu qua kỳ thi của khóa học do Trung tâm Đào tạo cấp.

2.2. Ký hợp đồng lao động có thời hạn (03 năm)

- Sau thời gian ký Hợp đồng lao động có thời hạn (01 năm), đơn vị và người sử dụng lao động phải có nhận xét, đánh giá kết quả lao động của cán bộ làm việc tại đơn vị mình, Trung tâm Đào tạo tổ chức thi sát hạch đạt yêu cầu (Phòng TCCB tại Hội sở chính sẽ có hướng dẫn về nhận xét đối với cán bộ, Trung tâm Đào tạo hướng dẫn tổ chức thi sát hạch) thì Giám đốc chi nhánh mới được ký Hợp đồng lao động có thời hạn (03 năm) tiếp theo.

2.3. Ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Sau thời gian lao động (03 năm) các cán bộ được tuyển dụng và tiếp nhận được nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, có tư cách phẩm chất đạo đức (theo hướng dẫn của Phòng TCCB Hội sở chính) sẽ được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Những trường hợp không thực hiện ký hợp đồng lao động có thời hạn và không xác định thời hạn

- Không thực hiện ký hợp đồng lao động có thời hạn (01 năm) đối với cán bộ mới tuyển dụng chưa qua thời gian ký hợp đồng lao động thử việc và chưa có giấy chứng nhận đã qua kỳ thi của khóa đào tạo do Trung tâm Đào tạo cấp.

- Không được ký hợp đồng lao động có thời hạn (03 năm) đối với cán bộ mới tuyển dụng chưa qua thời gian ký hợp đồng 01 năm và kết quả thi sát hạch sau (01 năm).

- Không thực hiện ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với cán bộ tuyển dụng mới và tiếp nhận khi chưa qua thời gian ký hợp đồng lao động có thời hạn (03 năm).

- Đối với các trường hợp đã hết thời gian ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm, có giấy chứng nhận đã qua kỳ thi sát hạch của Trung tâm Đào tạo cấp; nhưng trong thời gian ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm hoặc 03 năm không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

* Lưu ý:

- Việc ký hợp đồng lao động có thời hạn (01 năm, 03 năm) đối với cán bộ làm chuyên môn nghiệp vụ không ảnh hưởng đến cơ chế chi trả tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động được thực hiện như chế độ đối với cán bộ hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Khác với hợp đồng lao động có thời hạn làm nhiệm vụ bảo vệ, lao công, tạp vụ như quy định hiện hành của NHCSXH.

- Trong thời gian ký hợp đồng có thời hạn (01 năm, 03 năm) yêu cầu đơn vị, người sử dụng lao động phải lưu giữ các hồ sơ, bằng cấp (bằng chính) tại NHCSXH. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải hoàn trả các chi phí đào tạo, chi phí tuyển dụng và các chi phí khác (nếu có) liên quan đến người lao động.

- Tất cả các cán bộ dù là lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn đều phải ký cam kết theo Văn bản số 3517/NHCS-TCCB ngày 10/12/2008 của Tổng giám đốc về việc ký cam kết thực hiện phòng chống vi phạm các tệ nạn xã hội và kỷ luật của ngành.

Trên đây là quy định một số vấn đề về quy trình ký hợp đồng lao động đối với cán bộ mới tuyển dụng và tiếp nhận từ ngành khác đến, yêu cầu Giám đốc chi nhánh triển khai thực hiện kể từ ngày 01/12/2008. Quá trình thực hiện nếu có vướng, đề nghị phản ánh về Hội sở chính (qua phòng Tổ chức cán bộ) để được giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TTCNTT để truyền fastnet;
- Lưu TCCB, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Thị Hạnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3719/NHCS-TCCB năm 2008 về ký hợp đồng lao động đối với cán bộ mới tuyển dụng và tiếp nhận từ các ngành khác đến trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.756

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253