Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3504/NHNN-CSTT về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3504/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 15/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3504/NHNN-CSTT
V/v thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
- Các ngân hàng thương mại, công ty tài chính,
Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 

Theo đề nghị của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại công văn số 76/HHNH-NV ngày 14/4/2009 về việc thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-NHNN , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về quy định các khoản cho vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư mới tại Điều 1 Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009 và khoản 3 Điều 2 Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/4/2009: Là các khoản vay được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2009 đến ngày 31/12/2009 để thực hiện các dự án đầu tư được thi công, mua sắm trước ngày 01/4/2009 mà chưa hoàn thành và tiếp tục đầu tư để đưa vào sản xuất - kinh doanh; hoặc, thực hiện các dự án đầu tư được thi công, mua sắm từ ngày 01/4/2009 đến ngày 31/12/2009. Thời hạn thi công, mua sắm của các dự án đầu tư này phù hợp với thời hạn ân hạn ghi trong hợp đồng tín dụng mà thời hạn ân hạn đó do ngân hàng thương mại và khách hàng vay thỏa thuận trên cơ sở quy định của pháp luật về cho vay vốn ngân hàng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, mua sắm tài sản cố định.

2. Về hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay vốn trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam mà có khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) nằm trong các dự án đầu tư thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất: Đối với các khoản vay mua vật tư, hàng hóa thuộc dự án đầu tư mà hóa đơn mua vật tư, hàng hóa đó có ghi số tiền thuế VAT, thì các khoản vay này thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Các Vụ: Tài chính - Kế toán, Pháp chế, Tín dụng, Thanh tra NHNN, Văn phòng;
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 3504/NHNN-CSTT
Ref: Implementation of interest rate support mechanism

Hanoi, May 15th, 2009

 

To:

- Vietnam Banks Association
- Commercial banks, finance companies, Vietnam Development Bank
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3504/NHNN-CSTT về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.356
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66