Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3476/TCT-HTQT về việc thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu và tiền lãi từ hoạt động cho vay chiết khấu theo Hiệp định thuế Việt Nam và Pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3476/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3476/TCT-HTQT
V/v thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu và tiền lãi từ hoạt động cho vay chiết khấu theo Hiệp định thuế Việt Nam và Pháp.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Ngân hàng BNP PARIBAS PARIS.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số BNPP-DTA2008 ngày 09/7/2008 của Ngân hàng BNP PARIBAS PARIS (Ngân hàng), về thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu và tiền lãi từ hoạt động cho vay chiết khấu theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp (sau đây gọi là Hiệp định). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng nội luật:

- Thu nhập từ tiền trả lãi trái phiếu tại Việt Nam của Ngân hàng phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam với mức thuế thu nhập doanh nghiệp khoán được xác định là 0,1% tổng giá trị trái phiếu tại thời điểm nhận lãi theo hướng dẫn tại điểm 1, Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10/8/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lĩnh vực chứng khoán.

- Thu nhập từ hoạt động cho vay, gửi tiền và cho vay chiết khấu phải chịu thuế TNDN tại Việt Nam theo tỷ lệ 10% tính trên doanh thu chịu thuế theo hướng dẫn tại điểm 8, mục IV, phần A và điểm 2.2, mục II, phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Về việc áp dụng Hiệp định:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20. Thu nhập khác của Hiệp định, nếu trong quá trình mua trái phiếu và thực hiện các hoạt động cho vay thông qua việc ký hợp đồng cho vay, gửi tiền và các hình thức vay nợ và chứng khoán khác với các tổ chức ở Việt Nam của Ngân hàng không tạo thành cơ sở thường trú hoặc không thông qua một cơ sở thường trú của Ngân hàng tại Việt Nam thì:

- Thu nhập Ngân hàng thu được từ tiền trả lãi trái phiếu tại Việt Nam sẽ được miễn thuế TNDN tại Việt Nam; và

- Thu nhập Ngân hàng thu được từ hoạt động cho vay, gửi tiền và cho vay chiết khấu tại Việt Nam sẽ được miễn thuế TNDN tại Việt Nam.

Trường hợp trong quá trình mua trái phiếu và thực hiện các hoạt động cho vay thông qua việc ký hợp đồng cho vay, gửi tiền và các hình thức vay nợ và chứng khoán khác với các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam của Ngân hàng tạo thành cơ sở thường trú hoặc thông qua một cơ sở thường trú của Ngân hàng tại Việt Nam thì Ngân hàng phải nộp thuế TNDN đối với thu nhập thu được từ tiền trả lãi trái phiếu và thu nhập từ hoạt động cho vay, gửi tiền và cho vay chiết khấu tại Việt Nam.

3. Về thủ tục áp dụng Hiệp định:

Để được miễn thuế theo Hiệp định, Ngân hàng có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo quy định tại điểm 2.3.3, mục X, phần B, Thông tư số 60/2007/TT- BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Ngân hàng có thể cung cấp giấy chứng nhận tài khoản lưu ký trái phiếu của Ngân hàng lưu ký để thay thế cho hợp đồng ký kết với các tổ chức, cá nhân Việt Nam theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Các Ban: PC, CS, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, HTQT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3476/TCT-HTQT về việc thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu và tiền lãi từ hoạt động cho vay chiết khấu theo Hiệp định thuế Việt Nam và Pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.382

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34