Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3243/VPCP-QHQT năm 2015 sửa đổi Hiệp định Vay cho Dự án “Thủy điện Trung Sơn” được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3243/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 08/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3243/VPCP-QHQT
V/v sửa đổi Hiệp định Vay cho Dự án “Thủy điện Trung Sơn” do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 21/TTr-NHNN ngày 11 tháng 3 năm 2015); căn cứ Quyết định số 834/QĐ-CTN ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch nước về việc sửa đổi Hiệp định Vay cho Dự án “Thủy điện Trung Sơn” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với WB để hoàn tất việc sửa đổi Hiệp định Vay cho Dự án;

2. Giao Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Chỉ đạo, giám sát các đơn vị thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành trong nước và của WB về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phục hồi cuộc sống cho người chịu ảnh hưởng của Dự án;

- Thống nhất với Bộ Tài chính về quy trình thực hiện, giám sát và quản lý công tác chi trả tiền cho người dân tự xây nhà tái định cư trong khuôn khổ Dự án;

- Có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, tránh tiếp tục gia hạn và sửa đổi Hiệp định Vay.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, HC, PL, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3243/VPCP-QHQT năm 2015 sửa đổi Hiệp định Vay cho Dự án “Thủy điện Trung Sơn” được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61