Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3148/BTNMT-TTr thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền 2016

Số hiệu: 3148/BTNMT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 01/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3148/BTNMT-TTr
V/v thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật phòng, chống rửa tiền và các Văn bản hướng dn thi hành, ngày 05 tháng 5 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn s 3226/NHNN-TTGSNH gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Theo quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều 26 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật phòng, chng rửa tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý các đối tượng báo cáo thực hiện một hoặc một s hoạt động sau: Kinh doanh dịch vụ quản lý đất đai môi giới mua bán, chuyển giao quyền sử dụng đất.

Đ trin khai Luật phòng, chống rửa tiền, Bộ Tài nguyên và Môi trường đ nghị UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các đối tượng báo cáo thuộc quyn quản lý của UBND các cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tin và gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi phát hiện giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ thông qua việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyn Mục đích sử dụng đất, cấp giy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phi hợp của Quý Ủy ban./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam (để b/c);
- Bộ trưng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, TTr, P
1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3148/BTNMT-TTr ngày 01/08/2016 thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.129

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!