Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2972/VPCP-KTN về thế chấp bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng Chính phủ

Số hiệu: 2972/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 16/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2972/VPCP-KTN
V/v thế chấp bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về phản ánh của một số cơ quan báo chí và người dân về việc một số cơ quan công chứng, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn từ chối chứng nhận, chứng thực hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân có thời hạn sử dụng đất sắp hết, một số ngân hàng và tổ chức tín dụng từ chối việc nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà thời hạn sử dụng đất sắp hết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo như sau:

Để giúp người dân yên tâm, gắn bó với sản xuất; đồng thời bảo đảm sự an toàn, ổn định của hệ thống ngân hàng, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm có hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết những vướng mắc trong việc thế chấp bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; chỉ đạo của Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và đề nghị cụ thể của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản: số 372/BTNMT-TCQLĐĐ và số 373/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 01 năm 2013; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2972/VPCP-KTN về thế chấp bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.207

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34