Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2896/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 19/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2896/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp hạng chi nhánh, công ty trực thuộc NHTMCP NT VN

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Trả lời công văn số 314/CV.NHNT.TCCB&ĐT ngày 24/07/2008 của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và điểm g khoản 1, mục II Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện xếp hạng theo tiêu chuẩn, trình tự thủ tục qui định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BTĐTBXH-BTC. Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác được vận dụng qui định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC để xếp hạng doanh nghiệp.  

Theo đó, đối với các chi nhánh ngân hàng thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, nếu có nhu cầu thì được vận dụng Thông tư số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC để xếp hạng doanh nghiệp. Việc định hạng cụ thể do Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam quyết định theo đúng tiêu chuẩn qui định.

Riêng đối với các công ty trực thuộc là công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thì vẫn thực hiện theo qui định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC và Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được biết và thực hiện./. 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2896/LĐTBXH-LĐTL ngày 19/08/2008 về việc xếp hạng chi nhánh, công ty trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.628

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.24.113