Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 276/NHNN-TTGSNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 16/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/NHNN-TTGSNH
V/v chuyển hoặc đặt một, một số bộ phận nghiệp vụ không giao dịch trực tiếp với khách hàng ngoài trụ sở TCTD, CNNHNNg

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Tổ chức tín dụng
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Liên quan đến đề nghị chuyển hoặc đặt một, một số bộ phận nghiệp vụ không giao dịch trực tiếp với khách hàng ngoài địa điểm trụ sở của một số tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CNNHNNg) nhưng không làm thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Địa điểm của các bộ phận nghiệp vụ của các TCTD, CNNHNNg có đề nghị chuyển hoặc đặt một, một số bộ phận nghiệp vụ không giao dịch trực tiếp với khách hàng ngoài địa điểm trụ sở phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, tại một địa ch xác định có số phòng (nếu có), số tầng, tên tòa nhà (đối với các tòa nhà văn phòng cho thuê), số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, tnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax;

b) Đáp ứng các điều kiện về an ninh; điều kiện, tiêu chuẩn về lưu trữ chứng từ, phòng chống cháy nổ và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật đối với các bộ phận nghiệp vụ cụ thể được chuyển ra ngoài trụ sở chính;

c) Có hệ thống thông tin quản lý kết ni trực tuyến với trụ s chính.

2. Yêu cầu các TCTD, CNNHNNg:

- Có văn bản thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố (đối với các đơn vị có trụ sở chính nằm ngoài thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) hoặc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội/ Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh (đối với các đơn vị có trụ sở chính thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) trong thời hạn tối thiểu 15 ngày làm việc trước khi thực hiện chuyển một số bộ phận không giao dịch trực tiếp với khách hàng ra ngoài trụ sở chính.

- Không được giao dịch và thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, không được treo biển hiệu hoặc các hình thức quảng cáo gây hiểu lầm là ngân hàng có thêm địa điểm giao dịch mới tại địa điểm nêu trên và tự chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động của các bộ phận nằm ngoài trụ sở chính theo đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để các TCTD, CNNHNNg biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN (để b/c);
- NHNN chi nhánh t
nh, thành phố;
- Vụ/Cục thuộc CQTTGS;
- Lưu: VP, TTGSNH6 (
03).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đng Tiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 276/NHNN-TTGSNH ngày 16/01/2017 về chuyển hoặc đặt một, một số bộ phận nghiệp vụ không giao dịch trực tiếp với khách hàng ngoài trụ sở tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.728

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102