Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2667/NHNN-TCKT hướng dẫn kế toán miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 2667/NHNN-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 15/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2667/NHNN-TCKT
V/v hướng dẫn kế toán miễn, giảm Thuế TNDN đối với QTDCS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước các Chi nhánh tỉnh, thành phố

Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 v/v Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp Thuế TNDN theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn hạch toán kế toán miễn, giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN) đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (QTDCS) như sau:

1- Hạch toán số Thuế TNDN được miễn, giảm Quý IV/2008

Căn cứ vào Thông báo được miễn/giảm Thuế TNDN của cơ quan Thuế, QTDCS ghi tăng Lợi nhuận năm trước đối với số tiền thuế được miễn giảm Quý IV/2008:

Nợ TK 4534- Thuế TNDN

Có TK 692- Lợi nhuận năm trước

Hoặc Có TK Thích hợp (61102,…)

Theo quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội thành viên

2- Hạch toán số Thuế TNDN được miễn, giảm trong năm 2009

Căn cứ quy định của Luật Thuế TNDN và quy định hiện hành về miễn, giảm Thuế TNDN, định kỳ quý, QTDCS xác định và hạch toán số Thuế TNDN thực tế phải nộp (không bao gồm phần miễn, giảm thuế). Việc hạch toán kế toán thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 1825/NHNN-KTTC ngày 09/3/2007 của NHNN v/v hạch toán nghiệp vụ nộp Thuế TNDN của QTDCS.

Trên đây là hướng dẫn kế toán của NHNN về miễn, giảm Thuế TNDN đối với QTDCS gửi NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TDHT (để biết);
- Lưu VP; Vụ TCKT2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2667/NHNN-TCKT hướng dẫn kế toán miễn, giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.430
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77