Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2254/TTg-QHQT về việc phê chuẩn Hiệp định tài trợ cho Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2254/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2254/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định tài trợ cho Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Chủ tịch nước

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21 tháng 8 năm 2009 Thống đốc Ngân hàng  Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu thay mặt Nhà nước ta đã ký với đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan (gồm 03 Phụ lục và Phụ đính kèm theo) của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học với các nội dung cơ bản sau:

Mục tiêu Chương trình nhằm nâng cao kết quả học tập và tỷ lệ hoàn thành cấp học của học sinh tiểu học, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc hỗ trợ Chính phủ thực hiện chương trình cải cách chuyển đổi sang dạy học cả ngày. Theo nội dung của Hiệp định Tài trợ, WB sẽ cho Việt Nam vay ưu đãi 85,4 triệu SDR (tương đương khoảng 127,0 triệu USD) với thời hạn vay là 40 năm, trong đó có 10 năm ân hạn, lãi suất 0%, phí dịch vụ là 0,75%/năm, phí cam kết tối đa là 0,5%/năm.

Theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, ra quyết định phê chuẩn để Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Chương trình trên có hiệu lực thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo hồ sơ);
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).  

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2254/TTg-QHQT về việc phê chuẩn Hiệp định tài trợ cho Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.081
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110