Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2133/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2133/TCT-KK
V/v xử lý giao dịch nộp NSNN bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương

Ngày 06/05/2013, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1313/2013/CV-TGĐ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Đương (OceanBank) đề nghị hướng dẫn xử lý giao dịch thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) bằng ngoại tệ. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý thu ngoại tệ từ người nộp thuế:

Do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương là ngân hàng tham gia phối hợp thu NSNN (ngân hàng phục vụ người nộp NSNN), song Kho bạc Nhà nước (KBNN) không mở tài khoản tại ngân hàng (tài khoản tiền gửi hoặc tài khoản chuyên thu);

Tại điểm 1.2 Điều 5 Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Quy trình tổ chức phối hợp thu Ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các Ngân hàng thương mại (NHTM) quy định như sau:

“1.2. Tại chi nhánh NHTM thuộc hệ thống NHTM có tham gia phối hợp thu NSNN, song KBNN không mở tài khoản tại chi nhánh NHTM đó:

Căn cứ Bảng kê nộp thuế của người nộp NSNN gửi đến, chi nhánh NHTM nhập đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế vào chương trình TCS-NHTM (chương trình thu NSNN do NHTM tự phát triển) để tra cứu, kiểm tra thông tin về người nộp NSNN và làm thủ tục trích tài khoản của người nộp NSNN để chuyển vào tài khoản của KBNN ghi trên Bảng kê nộp thuế, đảm bảo đến cuối ngày toàn bộ các khoản thu NSNN phát sinh trong ngày tại các chi nhánh NHTM đều phải được làm thủ tục chuyển về tài khoản của KBNN; đồng thời, đảm bảo chứng từ chuyển tiền đến chi nhánh NHTM nơi phục vụ KBNN phải có đầy đủ các thông tin như: tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế, nội dung khoản nộp, kỳ thuế, số tờ khai hải quan, loại hình xuất nhập khẩu, số tiền chi tiết theo từng khoản nộp; sau đó, in 02 liên Giấy nộp tiền vào NSNN ký, đóng dấu lên các liên chứng từ và xử lý: lưu 01 liên tại chi nhánh NHTM để làm chứng từ hạch toán; 01 liên trả cho người nộp NSNN.”

Trường hợp người nộp NSNN sử dụng Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ thì thực hiện theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2011/TT-BTC:

“… chi nhánh NHTM cũng nhập đầy đủ các thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNN vào chương trình TCS-NHTM để tra cứu, kiểm tra thông tin về người nộp NSNN và làm thủ tục thu tiền mặt từ người nộp NSNN hoặc trích tài khoản của người nộp NSNN để chuyển vào tài khoản của KBNN mở tại chi nhánh NHTM; sau đó, in 02 liên Giấy nộp tiền vào NSNN, ký, đóng dấu lên các liên chứng từ và xử lý các liên chứng từ theo chế độ quy định; đồng thời, hướng dẫn người nộp NSNN trong những lần giao dịch sau sử dụng Bảng kê nộp thuế để nộp NSNN.”

Căn cứ các quy định nêu trên, khi phát sinh nghiệp vụ thu NSNN bằng ngoại tệ theo quy định của Bộ Tài chính từ người nộp NSNN, ngân hàng căn cứ vào Bảng kê nộp thuế hoặc Giấy nộp tiền vào NSNN làm thủ tục thu tiền của người nộp NSNN sau đó in 02 liên Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ - mẫu số C1-03/NS (ban hành kèm theo Quyết định 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), ký, đóng dấu lên các liên chứng từ và xử lý: lưu 01 liên tại ngân hàng để làm chứng từ hạch toán, 01 liên trả cho người nộp NSNN.

2. Về trao đổi, đối chiếu thông tin số nộp NSNN:

Việc thanh toán, chuyển tiền, đối chiếu thực hiện theo quy định tại điểm 1.2 Điều 9 Thông tư 85/2011/TT-BTC: “1.2. Giữa KBNN với NHTM mà KBNN không mở tài khoản: KBNN không thực hiện đối chiếu số đã thu NSNN với các NHTM mà KBNN không mở tài khoản. Việc thanh toán, chuyển tiền và đối chiếu từ NHTM phục vụ người nộp NSNN về ngân hàng phục vụ KBNN được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/3/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.”

Theo quy định trên, sau khi hoàn thành việc thu tiền từ người nộp NSNN, Ngân hàng phục vụ người nộp NSNN chuyển đầy đủ dữ liệu và số tiền đã thu bằng ngoại tệ cho Ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản tương tự như trường hợp thu bằng tiền Việt Nam đồng. Việc chuyển dữ liệu và số tiền đã thu cho Tổng cục Thuế cũng được thực hiện tương tự như trường hợp thu bằng tiền Việt Nam đồng.

Tổng cục Thuế xin trả lời Quý Ngân hàng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN (để phối hợp)
- Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2133/TCT-KK ngày 01/07/2013 xử lý giao dịch nộp ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.904

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72