Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2035/TTg-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Chương trình Chính sách Phát triển Giáo dục Đại học – Giai đoạn 2, vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2035/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 2035/TTg-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán Chương trình Chính sách Phát triển Giáo dục Đại học – Giai đoạn 2, vay vốn của WB

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 187/TTr-NHNN ngày 25 tháng 10 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán và ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước CHXHCN Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) và các văn kiện pháp lý liên quan cho Chương trình “Chính sách Phát triển Giáo dục Đại học – Giai đoạn 2” với đại diện của WB tại Hà Nội.

2. Bộ Ngoại giao thông báo cho WB biết về việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải ngân thực hiện Chương trình phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước; các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Tư pháp hoàn tất các thủ tục pháp lý để Hiệp định Tài trợ cho Chương trình sớm có hiệu lực thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân của Chương trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2035/TTg-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Chương trình Chính sách Phát triển Giáo dục Đại học – Giai đoạn 2, vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.125

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168