Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 202/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 17/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 202/BXD-KTTC

V/v  Phát sinh chi phí lập qui hoạch

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2007 

 

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

 

Trả lời văn bản số 443/KTM-XTM ngày 21/09/2007 của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phát sinh chi phí lập qui hoạch, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí lập qui hoạch xây dựng qui định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí qui hoạch xây dựng được xác định theo loại đồ án qui hoạch, qui mô đồ án qui hoạch trong nhiệm vụ qui hoạch được duyệt. Nội dung, sản phẩm đồ án qui hoạch xây dựng thực hiện theo qui định của pháp luật về qui hoạch. Trường hợp qui mô của đồ án qui hoạch xây dựng thay đổi so với nhiệm vụ qui hoạch đã được phê duyệt thì việc thay đổi này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch phê duyệt bổ sung. Trên cơ sở qui mô của đồ án được phê duyệt bổ sung, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai xem xét Điều chỉnh chi phí lập qui hoạch xây dựng cho phù hợp với qui mô thực hiện sau khi đã Điều chỉnh nhiệm vụ qui hoạch.

Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP, KTQH, KTTC, S(8).


TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH

Vũ Thị Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 202/BXD-KTTC ngày 17/10/2007 về việc Phát sinh chi phí lập qui hoạch do Bộ xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.384

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!