Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1932/TTg-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán hiệp định vay vốn Quĩ EDCF của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1932/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 1932/TTg-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán các hiệp định vay vốn Quĩ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Cà Mau.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 13913/BTC-QLN ngày 15 tháng 10 năm 2010 về việc ký kết các hiệp định vay vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc cho 03 Dự án gồm: (i) Đường hành lang ven biển phía Nam đoạn Thứ Bảy – cầu kênh 14, (ii) Cung cấp thiết bị dạy nghề cho Trường Trung cấp nghề Ayunpa tỉnh Gia Lai và (iii) Cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung các Hiệp định vay vốn Quĩ EDCF Hàn Quốc giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc cho 03 Dự án nêu trên theo đề nghị của Bộ Tài chính; ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Hiệp định với đại diện Chính phủ Hàn Quốc.

2. Phê duyệt cơ chế tài chính trong nước cho các Dự án theo đề nghị của Bộ Tài chính.

3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục pháp lý đối ngoại về việc ủy quyền nêu trên.

4. Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho các Hiệp định vay./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, TH,  Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1932/TTg-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán hiệp định vay vốn Quĩ EDCF của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.013

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49