Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1874/NHCS-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội Người ký: Nguyễn Văn Lý
Ngày ban hành: 26/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH
XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1874/NHCS-TD
V/v giao thẩm định, quản lý hồ sơ bị rủi ro xảy ra thuộc diện đơn lẻ, cục bộ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi: Giám đốc Sở giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Thực hiện bút phê của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại Tờ trình số 529/NHCS-TTr V/v giao cho NHCSXH các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thẩm định, quản lý hồ sơ nợ bị rủi ro xảy ra thuộc diện đơn lẻ, cục bộ, Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn việc thẩm định, quản lý hồ sơ nợ bị rủi ro tại các địa phương thực hiện như sau:

1. Đối với những Khoản nợ rủi ro thuộc thẩm quyền xử lý của Thủ tướng Chính phủ (rủi ro xảy ra ở diện rộng và tất cả các trường hợp đề nghị xóa nợ): Do phải trình liên bộ thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nên trình tự xử lý nợ rủi ro, quản lý và lưu giữ hồ sơ, tổng hợp trình Liên bộ…vẫn thực hiện như quy định tại Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 24/2/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH V/v ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH.

2. Đối những Khoản rủi ro thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch HĐQT NHCSXH (rủi ro xảy ra ở diện đơn lẻ, cục bộ được miễn giảm tiền vay): Giao chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện một số phần việc thay cho Hội sở chính trong một số công đoạn cụ thể như sau:

a) Thực hiện việc kiểm tra xác nhận mức độ rủi ro của khách hàng, chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận tính chính xác, tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị xử lý nợ; tổng hợp số liệu nợ đề nghị xử lý sau đó gửi biểu tổng hợp (Mẫu số 04A(B,C,D….)/NRR) và truyền file số liệu của Biểu tổng hợp mẫu số 04(B,C,D….)/NRR theo Font chữ .VnTime về Hội sở chính, để Hội sở chính tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH xem xét ra quyết định xử lý nợ theo đúng thẩm quyền quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Hồ sơ nợ bị rủi ro thuộc diện đơn lẻ, cục bộ của tỉnh nào được lưu giữ tại chi nhánh NHCSXH tỉnh đó.

c) Thời gian chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh thực hiện xử lý rủi ro:

Theo quy định tại Quyết định số 55/QĐ-HĐQT nêu trên thì nợ bị rủi ro xảy ra thuộc diện đơn lẻ, cục bộ được thực hiện 01 năm 01 kỳ. Tuy nhiên, để giảm tải số lượng xét miễn, giảm mỗi lần, Chủ tịch Hội đồng quản trị giao cho cho nhánh NHCSXH cấp tỉnh thực hiện những công việc trên 01 năm 02 kỳ:

Kỳ I: Các chi nhánh xử lý đối với các Khoản nợ bị rủi ro xảy ra trong 6 tháng đầu năm và gửi biểu tổng hợp về Hội sở chính trước 15/8 hàng năm.

Kỳ II: Các chi nhánh xử lý đối với các Khoản nợ bị rủi ro xảy ra trong 6 tháng cuối năm và gửi biểu tổng hợp về Hội sở chính trước 15/02 hàng năm.

Thời Điểm thực hiện: Bắt đầu thực hiện xử lý đối với các Khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ xảy ra từ 01/01/2007. Tuy nhiên, do hiện nay đã qua thời Điểm quy định, vì vậy các chi nhánh tiến hành xử lý rủi ro đối với các Khoản nợ xảy ra trong 6 tháng đầu năm cùng với 6 tháng cuối năm 2007 và gửi biểu tổng hợp về Hội sở chính trước 15/2/2008.

Nhận được công văn này, yêu cầu Giám đốc Sở giao dịch, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện và gửi hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định. Nếu quá thời gian quy định chi nhánh không gửi hồ sơ về Hội sở chính thì coi như không có nợ rủi ro đề nghị xử lý. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Hội sở chính xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các TV HĐQT NHCSXH (để báo cáo);
- TGĐ, các Phó TGĐ NHCSXH;
- SGD, CN NHCSXH các tỉnh, TP;
- PGD NHCSXH cấp huyện;
- Các phòng, ban tại HSC NHCSXH;
- Trung tâm đào tạo, TT công nghệ thông tin;
- Đại diện Văn phòng Miền Nam;
- Lưu VP, phòng NVTD.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1874/NHCS-TD ngày 26/09/2007 giao thẩm định, quản lý hồ sơ bị rủi ro xảy ra thuộc diện đơn lẻ, cục bộ do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.650

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87