Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1802/BYT-KH-TC năm 2017 thông báo Chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1802/BYT-KH-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 10/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1802/BYT-KH-TC
V/v thông báo Chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế của VCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế, chủ trương xã hội hóa đ có bước đột phá đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Bộ Y tế đã làm việc với Ngân hàng thương mại c phần ngoại thương Việt Nam (VCB) và Ngân hàng dự kiến sẽ triển khai chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế để đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị nhm giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Hiện nay, một số bệnh viện thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong tình trạng quá tải, có nhu cầu đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để giảm quá tải, phát triển các k thuật mới, k thuật cao. Một số bệnh viện tuyến tỉnh trong hệ thống bệnh viện vệ tinh chưa được Ủy ban nhân cấp tỉnh bố trí ngân sách đối ứng, rất cần mua sắm trang thiết bị để thực hiện các kỹ thuật do các bệnh viện hạt nhân đào tạo, chuyển giao như phẫu thuật tim, can thiệp mạch, xạ trị, hóa trị....

Mặt khác, trong thời gian tới, giá dịch vụ y tế sẽ từng bước được tính đúng, tính đủ, bao gồm cả khấu hao; người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội đã được nhà nước mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT, hầu hết chi phí khám, chữa bệnh sẽ do BHYT chi trả, nên các bệnh viện nếu vay vốn s có nguồn để trả nợ vốn vay, lãi vay từ khấu hao.

Do đó việc vay vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị trong khi nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA còn hạn chế là rất cần thiết và có khả năng thực hiện được. Bộ Y tế thông báo nội dung của gói tín dụng nêu trên và đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Giao Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện nghiên cứu chương trình tín dụng đầu tư (kèm theo công văn này) để triển khai các nội dung sau:

a) Đối với các bệnh viện có nhu cầu vay vốn đầu tư xây dựng, mua sm trang thiết bị để giảm tải, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hoặc vay vốn để hợp tác đầu tư theo các hình thức đã được quy định trong Nghị quyết số 93/NQ-CP của Chính phủ nêu trên: Bệnh viện xây dựng Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương và làm việc với VCB đ vay vốn.

b) Đối với các bệnh viện vệ tinh: căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu trang thiết bị cần thiết phục vụ việc tiếp nhận và thực hiện các k thuật đã được các bệnh viện hạt nhân đào tạo, chuyển giao k thuật để xây dựng Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương và làm việc với VCB để vay vốn.

2. Ủy ban nhân dân cấp tnh chỉ đạo việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, phương án vay và trả nợ vốn vay, b trí ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm phần vốn của chủ đầu tư theo các quy định hiện hành.

3. Trong khi chờ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chủ trương, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư: đề nghị các bệnh viện có nhu cầu vay vn có văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ mục đích vay, số vốn dự kiến vay gửi về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) để Bộ Y tế tổng hợp và làm việc với VCB về kế hoạch vốn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế các t
nh, TP trực thuộc TW;
- NHTMCP ngoại thương Việt Nam;
- Lưu: VT, KH-TC3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1802/BYT-KH-TC năm 2017 thông báo Chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


865

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249