Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 1742/TCHQ-GSQL 2015 thu đổi ngoại tệ khu vực cách ly nhà ga xuất cảnh

Số hiệu: 1742/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 04/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1742/TCHQ-GSQL
V/v hoạt động thu đổi ngoại tệ thuộc khu vực cách ly nhà ga xuất cảnh tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 232/HQĐNg-GSQL ngày 13/02/2015 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về mặt chủ trương cho phép quầy thu đổi ngoại tệ của Công ty Cổ phần Sóng Việt được hoạt động tại khu vực cách ly nhà Ga xuất cảnh Sân bay Đà Nẵng khi đáp ứng đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát Hải quan.

2. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng sửa đổi một số điểm trước khi ban hành Quyết định, như sau:

a. Một số ý kiến chung:

- Quy trình thực hiện phải xây dựng theo quy định về soạn thảo văn bản phải có các bước thực hiện cụ thể, ai thực hiện. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng chỉnh sửa nội dung Quy trình theo các bước thực hiện, cụ thể như sau: điểm 1, điểm 2, điểm 3 mục II thay bằng Bước 1, Bước 2, Bước 3.

- Tại điểm 1.2 mục II cần quy định rõ nội dung: “cuối ngày khi mang tiền ra phải thể hiện số ngoại tệ đổi được và tiền mặt còn lại”.

- Báo cáo nên theo từng quý như chế độ báo cáo của Ngân hàng.

b. Đối với nội dung Quy trình:

- Tại điểm 2 mục I đề nghị nghiên cứu thêm Nội dung Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 08 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước có điều chỉnh đối với tổ chức hay không?

- Tại điểm 3 mục I đề nghị sửa nội dung như sau:

“Nhân viên thu đổi ngoại tệ phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Chi cục Hải quan khi đi ra, đi vào khu vực cách ly”

- Tại dấu cộng thứ 2 thuộc gạch đầu dòng thứ 2 điểm 1.2 mục II đề nghị thay nội dung như sau:

“Yêu cầu Chi nhánh Công ty giải trình, lập biên bản xử lý theo quy định”

- Tại gạch đầu dòng thứ hai điểm 3.1 mục II đề nghị bổ sung cụm từ “của Chi cục Hải quan” vào sau Cụm từ “Khi có yêu cầu” để làm rõ nghĩa của câu này.

- Tại dấu cộng thứ 2 thuộc gạch đầu dòng thứ 2 điểm 3.2 mục II đề nghị thay nội dung như sau:

“Yêu cầu Chi nhánh Công ty giải trình, lập biên bản xử lý theo quy định”

c. Đối với Mẫu đính kèm Quy trình:

- Tại Mẫu số 01/NTĐV, Mẫu số 02/NTDR và Mẫu số 03/BCNT cần quy định đúng theo quy định về soạn thảo văn bản, cụ thể là cần ghi theo: Cơ quan chủ quản, Cơ quan ban hành văn bản.

- Tại các Mẫu số 01/NTĐV, Mẫu số 02/NTDR cần thay thế cụm từ “người khai” bằng cụm từ “Đại diện Chi nhánh Công ty CP Sóng Việt”.

- Tại Mẫu số 03/BCNT đề nghị đóng dấu của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Sóng Việt (để thực hiện);
- (Đ/c: T7 số 39B Trường Sơn, Q.Tân Bình, HCM)
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1742/TCHQ-GSQL ngày 04/03/2015 về hoạt động thu đổi ngoại tệ thuộc khu vực cách ly nhà ga xuất cảnh tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.583

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!