Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 15962/BTC-QLN 2020 thanh toán thuế với Dự án đã ký Hiệp định vay nước ngoài

Số hiệu: 15962/BTC-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 28/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15962/BTC-QLN
V/v sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế đối với các Dự án đã ký Hiệp định vay nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành chủ quản chương trình dự án;
- Các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định Điều 6, Khoản 2 điểm a Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (Nghị định số 56/2020/NĐ-CP), vốn vay ODA, vay ưu đãi được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Không sử dụng vốn vay nước ngoài để nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay, mua sắm ô tô (trừ ô tô chuyên dụng được cấp có thẩm quyền quyết định), vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành; chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí hoạt động của Ban Quản lý dự án;”

Tuy nhiên, qua rà soát các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài hiện đang triển khai giải ngân, Bộ Tài chính nhận thấy một số Hiệp định/Thỏa ước vay đã được ký trước khi Nghị định 56/2020/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 25/05/2020) có quy định việc cho phép sử dụng vốn vay để thanh toán thuế, cụ thể có 02 dạng quy định về các chi phí hợp lệ được tài trợ bằng vốn vay: (i) tài trợ 100% chi phí (không nêu rõ bao gồm thuế); (ii) tài trợ 100% chi phí, ghi rõ bao gồm thuế. Vì vậy, đến nay các dự án nêu trên đều đang sử dụng vốn vay để nộp thuế và không bố trí vốn đối ứng để trả thuế.

Việc tiếp tục sử dụng vốn vay nước ngoài để trả thuế sẽ dẫn đến việc phía Việt Nam phải trả lãi vay trên số vốn vay sử dụng đế nộp thuế, vừa làm tăng chi phí vay của Việt Nam, vừa chưa tuân thủ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị các Bộ, ngành địa phương rà soát các hoạt động chi đối với các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài theo quy định Nghị định số 56/2020/NĐ-CP để bố trí vốn đối ứng thanh toán các loại thuế, phí theo chế độ quy định.

Bộ Tài chính xin thông báo như trên để quý Cơ quan biết và triển khai công việc cần thiết theo quy định hiện hành./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- B
ộ KHĐT;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc
TU;
- KBNN;
- Lưu:VT,QLN
(132b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15962/BTC-QLN ngày 28/12/2020 về sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế đối với Dự án đã ký Hiệp định vay nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


755

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!