Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 148/TTg-QHQT 2021 Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu vay vốn ADB

Số hiệu: 148/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 02/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Đề xuất Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu”, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước và Lâm Đồng.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6629/BKHĐT-KTĐN ngày 06 tháng 10 năm 2020, Bộ Tài chính tại văn bản số 16210/BTC-QLN ngày 31 tháng 12 năm 2020; báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 471/BNN-HTQT ngày 22 tháng 01 năm 2021 về Đề xuất Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Đề xuất các dự án thành phn thuộc Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu” vay vn ADB, gồm:

- Dự án thành phần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

- Dự án thành phần tnh Gia Lai;

- Dự án thành phần tỉnh Kon Tum;

- Dự án thành phần tỉnh Bình Phước;

- Dự án thành phần tỉnh Lâm Đng.

Nội dung Đề xuất 06 dự án thành phần như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo ADB về Đề xuất các dự án thành phần được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Lâm Đồng:

- Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan trong quá trình lập và hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thành phần; chịu trách nhiệm rà soát các hạng mục đầu tư đtránh trùng lắp, bảo đảm hiệu quả và chỉ sử dụng vốn vay ADB cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên theo đúng quy định tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác liên quan.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

4. Đối với Đề xuất dự án thành phần tnh Quảng Nam:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giải trình, làm rõ với Bộ Tài chính về vấn đề nợ quá hn của ngân sách địa phương. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về điều kiện được vay lại vốn vay ADB của tỉnh Quảng Nam cho Dự án theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, NG
;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

các Vụ; KTTH, NN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 148/TTg-QHQT ngày 02/02/2021 phê duyệt Đề xuất Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


576

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!