Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1443/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1443/TTg-KTTH
V/v bổ sung tiêu chí Trung tâm phát triển Vùng cho hai tỉnh Phú Thọ và Hoà Bình

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5946/BKH-TH ngày 17 tháng 8 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 12667/BTC-NSNN ngày 20 tháng 9 năm 2007 về việc bổ sung tiêu chí Trung tâm phát triển Vùng cho tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hoà Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung tiêu chí Trung tâm phát triển Vùng và tiểu Vùng cho tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2007-2010 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Tài chính tạm ứng cho tỉnh Phú Thọ 33 (ba mươi ba) tỉ đồng và tỉnh Hoà Bình 33 (ba mươi ba) tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương;

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí trong dự toán bổ sung có mục tiêu năm 2008 từ ngân sách trung ương cho tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hoà Bình hoàn trả số vốn được tạm ứng trên.

3. Các năm 2008, 2009 và 2010, tiếp tục thực hiện bổ sung có mục tiêu hàng năm cho tỉnh Phú Thọ và Hoà Bình theo quy định./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
  Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 15

THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1443/TTg-KTTH ngày 05/10/2007 về việc bổ sung tiêu chí Trung tâm phát triển Vùng cho hai tỉnh Phú Thọ và Hoà Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!