Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14162/BTC-QLN 2020 góp ý Văn kiện Dự án Đào tạo cán bộ quản lý ngân hàng do SECO tài trợ

Số hiệu: 14162/BTC-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Võ Hữu Hiển
Ngày ban hành: 19/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 14162/BTC-QLN
V/v góp ý đối với Văn kiện Dự án Đào tạo cán bộ quản lý ngân hàng do SECO tài trợ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 7461/NHNN-HTQT ngày 12/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị góp ý đối với Văn kiện Dự án Đào tạo cán bộ quản lý ngân hàng do SECO tài trợ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu của khoản viện trợ là hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý của các Ngân hàng thương mại thông qua việc tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ của các Ngân hàng thương mại với mức học phí đóng góp là 3000-4000 USD/người. Do đó, đề nghị làm rõ cơ sở xác định đây là khoản viện trợ của Chính phủ Thụy Sỹ cho Chính phủ Việt Nam và đề xuất cơ chế tài chính cho Dự án.

2. Theo nội dung của Văn kiện dự án, dự kiến toàn bộ phần vốn viện trợ do Chính phủ Thụy Sỹ trực tiếp chi tiêu và quản lý thông qua một Cơ quan thực hiện Dự án. Do đó, rất khó để phía Việt Nam quản lý được các hoạt động do phía Thụy Sỹ thực hiện, đảm bảo chế độ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện; việc lập dự toán, ghi thu ghi chi, hạch toán Ngân sách nhà nước đối với nguồn vốn ODA viện trợ từ Chính phủ Thụy Sỹ theo quy định của Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và pháp luật về Ngân sách nhà nước. Do đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm rõ vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc quyết định các khoản chi từ nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại của Dự án. Đồng thời, khái toán các hạng mục chi chính sử dụng vốn viện trợ và vốn đối ứng phân chia theo từng năm.

3. Đề nghị phân chia rõ phần kinh phí đối ứng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phần kinh phí đối ứng của các Ngân hàng thương mại và cơ chế quản lý, thẩm quyền và nguyên tắc phân bổ phần vốn đóng góp này từ các Ngân hàng thương mại; làm rõ cơ sở đề xuất và xác định rõ khả năng huy động nguồn vốn đóng góp từ các đối tượng thụ hưởng từ Dự án này.

4. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem lại đơn vị tiền tệ tại bảng Dự án toán chi phí và kế hoạch tài chính tại trang 12 dự thảo Văn kiện dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ HCSN;
- Vụ TCNH;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, QLN (04b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ
TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Võ Hữu Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14162/BTC-QLN ngày 19/11/2020 về góp ý đối với Văn kiện Dự án Đào tạo cán bộ quản lý ngân hàng do SECO tài trợ của Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.620

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214