Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12052/BGDĐT-HSSV hướng dẫn về tín dụng đối với học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 12052/BGDĐT-HSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 14/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12052/BGDĐT-HSSV
V/v: Hướng dẫn việc thực hiện tín dụng đối với HSSV

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và TCCN

 

Ngày 04/10/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đã ban hành văn bản số 10607/BGDĐT-KHTC về việc hướng dân thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV. Qua một tháng triển khai, tiếp thu ý kiến của các địa phương và cơ sở, sau khi trao đổi với NHCSXH, Bộ GD&ĐT hướng dẫn tiếp thu một số nội dung sau:

1. Về cơ quan có thẩm quyền xác nhận:

- Cơ quan có thẩm quyền xác nhận cho HSSV là các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác (sau đây gọi tắt là các trường) thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho HSSV các trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Các đơn vị tham gia liên kết đào tạo không trực tiếp cấp bằng tốt nghiệp các trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp cho HSSV thì không có thẩm quyền xác nhận.

- Đối với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Hiệu trưởng (hoặc Giám đốc) có thể ủy quyền cho Trưởng phòng Công tác HSSV hoặc Trưởng phòng Đào tạo xác nhận (chỉ phân công một đơn vị xác nhận theo ủy quyền của Hiệu trưởng).

- Các cơ sở giáo dục khác do Thủ trưởng đơn vị xác nhận.

- Riêng các khoa thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, nếu có con dấu, tài Khoản riêng và được Giám đốc các đại học ủy quyền thì Chủ nhiệm khoa xác nhận.

2. Về nội dung xác nhận:

- HSSV đang theo học tại trường.

- HSSV không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

- Xác nhận số tiền học phí hàng tháng của HSSV (số tiền thực nộp hàng tháng hoạc bifnhq uân 1 tháng phải nộp nếu ố tiền học phí của HSSV được thu theo học kỳ, năm học theo tín chỉ…).

- HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại khoog có khả năng lao động (để HSSV vay vốn trực tiếp tại NHCSXH nơi trường đóng trụ sở).

Lưu ý: Khi xác nhận các nội dung trên, các cơ sở giáo dục không yêu cầu thêm bất cứ thủ tục giấy tờ nào khác ngoài các nội dung theo mẫu giấy khác nhận của NHCSXH (không đòi hỏi HSSV quay về địa phương lấy xác nhận trước sau đó mới xác nhận).

3. Về trách nhiệm của các Sở GD&ĐT và các trường:

- Quán triệt Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản này trong cán bộ, công chức và HSSV nhà trường, tổ chức việc xem xét và xác nhận cho HSSV một cách thuận tiện, nhanh chóng, tránh phiền ha, khó khăn cho HSSV.

Đồng thời báo cáo về Bộ GD&ĐT các vướng mắc phát sinh để kịp thời giải quyết. Báo cáo gửi về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Công tác HSSV), địa chỉ: 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại/fax: 04.8694916, họp thư: nhminh@moet.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/cáo);
- NHCSXH (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12052/BGDĐT-HSSV hướng dẫn về tín dụng đối với học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.518
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5