Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1021/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1021/TTg-KTN
V/v: chính sách hỗ trợ khó khăn cho sản xuất muối

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1318/TTr-BNN-CB ngày 7 tháng 5 năm 2010) và ý kiến của các Bộ, ngành: Công Thương (công văn số 4815/BCT-XNK ngày 18 tháng 5 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3537/BKH-KTNN ngày 28 tháng 5 năm 2010), Tài chính (công văn số 7244/BTC-TCNH ngày 7 tháng 6 năm 2010), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 3861/NHNN-TD ngày 25 tháng 5 năm 2010) và Ngân hàng Chính sách xã hội (công văn số 11244/NHCS-CV ngày 19 tháng 5 năm 2010) về chính sách hỗ trợ cho sản xuất muối, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý hỗ trợ 100% lãi suất cho diêm dân vay vốn đầu tư sản xuất muối; thời gian hỗ trợ từ 01 tháng 6 đến hết 31 tháng 12 năm 2010; giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định ngân hàng thương mại nhà nước đảm bảo đủ vốn cho vay và thực hiện hỗ trợ lãi suất; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cơ chế cấp bù lãi suất hỗ trợ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng Công ty Lương thực miền Bắc mua tạm trữ 200.000 tấn muối (miền Bắc 20.000 tấn, miền Trung và miền Nam 180.000 tấn); thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010. Doanh nghiệp thực hiện việc mua tạm trữ tự chịu chi phí bảo quản, lãi suất trong thời gian tạm trữ, trường hợp có khó khăn về tài chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét giải quyết.

3. Về bố trí nguồn vốn xây dựng kho dự trữ muối quốc gia: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các dự án đầu tư kho hiện đang thực hiện nếu dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2010 nhưng chưa được bố trí đủ vốn, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ để ứng vốn năm 2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Tổng Công ty Lương thực miền Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, ĐP, cổng TTĐT;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1021/TTg-KTN ngày 15/06/2010 về chính sách hỗ trợ khó khăn cho sản xuất muối do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.799

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!