Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 5039/TCT-CS dated October 30, 2017 on withholding tax on sale of goods at bonded warehouses

Số hiệu: 5039/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5039/TCT-CS
V/v chính sách thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam
(Đ/c: Lầu 5, Tòa nhà Cảng Sài Gòn, Số 3, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 46/VPHH ngày 14/08/2017 của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (Hiệp hội Logistics Việt Nam) về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan theo Phiếu chuyển số 874/PC-VPCP ngày 23/08/2017 của Văn phòng Chính phủ, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2d Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định:

“d) Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam“.

Tại khoản 2 Điều 11 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 nêu trên quy định: “Phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp quy định tại điểm c và điểm 6 khoản 2 Điều 2 của Luật này được thực hiện theo quy định của Chính phủ”.

Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“3. Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài quy định tại các Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập nhận được có nguồn gốc từ Việt Nam từ hoạt động cung ứng dịch vụ, cung cấp và phân phối hàng hóa, cho vay vốn, tiền bản quyền cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh“.

Tại khoản 3 điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên quy định:

“3. Đối với doanh nghiệp quy định tại các Điểm c, d khoản 2 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam, cụ thể như sau:…

b) Cung cấp các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms): 1 %;“

Tại khoản 5 điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu quy định về đối tượng áp dụng:

“5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyển nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa đề xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại“.

- Tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định về đối tượng không áp dụng:

“5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hóa hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công“.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công thì không phải nộp thuế nhà thầu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan tại Việt Nam để thực hiện quyền phân phối hàng hóa thì có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam theo quy định.

Do đó, đề nghị không thu thuế nhà thầu đối với hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan của Hiệp hội Logistics Việt Nam là chưa phù hợp với quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục thuế trả lời để Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Kinh tế tổng hợp (VPCP);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ CST, PC, Cục TCDN (BTC);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 5039/TCT-CS
Re: Withholding tax

Hanoi, October 30, 2017

 

To: Vietnam Logistics Business Association (VLA)
(Address: 5th floor, Cang Sai Gon Building, No. 3, Nguyen Tat Thanh street, district 4, Ho Chi Minh City)

In response to VLA’s Official Dispatch No. 46/VPHH dated October 14, 2017 regarding withholding tax on sale of goods at bonded warehouses under document No. 874/PC-VPCP dated August 23, 2017 of Government Office, below are opinions of General Department of Taxation:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 5039/TCT-CS dated October 30, 2017 on withholding tax on sale of goods at bonded warehouses

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


172

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.82