Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3677/TM-TCCB ngày 17/09/2002 của Bộ Thương mại về việc tiến hành cổ phần hoá công ty

Số hiệu: 3677/TM-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Như Đính
Ngày ban hành: 17/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3677/TM-TCCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:- Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương

Ngày 29/9/2000 Tổng công ty Máy và Phụ tùng có văn bản số 549/PT-TCCB đề nghị Bộ Thương mại cho tiến hành cổ phần hoá Công ty Vật tư và Dịch vụ Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thay vì cổ phần hoá một xí nghiệp trực thuộc Công ty như trước đây.

Ngày 10/10/2000 Bộ Thương mại đã có văn bản số 4511/TM-TCCB đồng ý để Tổng công ty tiến hành cổ phần hoá Công ty trên.

Công ty Vật tư và Dịch vụ Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã tự xác định giá trị doanh nghiệp và trình Bộ Thương mại, Hội đồng thẩm định giá trị doanh nghiệp của Liên Bộ tài chính và Thương mại đã trực tiếp xem xét cụ thể:

Tại Quyết định số 1289/2001/QĐ-BTM ngày 21/11/2001 của Bộ Thương mại (sau khi có văn bản thoả thuận của Bộ Tài chính) đã phê duyệt:

a) Giá trị của doanh nghiệp:50.120.684.505đ

b) Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là:7.381.2265.517đ.

Sau đó Công ty Vật tư và Dịch vụ Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã trình Tổng công ty Máy và Phụ tùng và Bộ Thương mại phương án cổ phần hoá.

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần:9.171.900.000đ bằng 91.719 cổ phiếu, trong đó:

+ Cổ phiếu phát hành từ phần vốn Nhà nước là 7.381.200.000đ tương đương 73.812 cổ phiếu.

+ Cổ phiếu do đơn vị phát hành thêm:1.790.700.000đ tương đương 17.907 cổ phiếu.

- 100% CBCNV trong Công ty đăng ký mua hết 91.719 cổ phiếu trên, trong đó:

+ Tổng số cổ phiếu ưu đãi: 21.930

+ Cổ phiếu thường bán cho CBCNV: 69.789

Nhưng từ tháng 5 năm 2002 tới nay Tổng công ty Máy và Phụ tùng chưa trình Bộ Thương mại phê duyệt phương án và có quyết định chuyển Công ty trên thành Công ty cổ phần với lý do: Công ty sử dụng nhiều đất đai, trên 24.000.000m2, tại Phú Lâm thành phố Hồ Chí Minh (đã được xác định giá trị doanh nghiệp) và 5 ha tại Long Bình (nhưng thực tế UBND tỉnh Đồng Nai đã lấy 2/3 số đất trên giao cho một số đơn vị khác, chỉ còn 1/3 Công ty muốn tổ chức khai thác nhưng Bộ Quốc phòng không nhất trí do gần căn cứ quân sự Long Bình (công văn số 1991/BQP ngày 12/7/2001) và công văn số 607/CV ngày 02/8/2001 của Sở Công nghiệp tỉnh Đồng Nai). Tổng công ty muốn nắm giữ 30% vốn tại Công ty này, vì vậy Bộ Thương mại đã chỉ đạo và đôn đốc nhiều lần,  nhưng Tổng công ty vẫn chưa trình phương án.

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 thì:

a) Tổng công ty Máy và Phụ tùng không đạt các tiêu thức để tồn tại Tổng công ty, Bộ Thương mại đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ (số 3016/TM-TCCB ngày 09/8/2002).

b) Ngành hàng thuộc Tổng công ty Máy và Phụ tùng kinh doanh không thuộc ngành hàng quan trọng mà Nhà nước cần nắm giữ cổ phần.

Bộ Thương mại đề nghị Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương cho ý kiến hướng dẫn vấn đề trên để Bộ chúng tôi có thể quyết định cho Công ty Vật tư và Dịch vụ Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang Công ty cổ phần./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3677/TM-TCCB ngày 17/09/2002 của Bộ Thương mại về việc tiến hành cổ phần hoá công ty

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.023
DMCA.com Protection Status