Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5662/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5662/TCHQ-GSQL
V/v: Xác minh C/O mẫu D của công ty Formosa

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Cục hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 1274/HQĐN-NV ngày 12/12/2005 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc nghi ngờ C/O mẫu D của lô hàng nhập theo tờ khai số 1513/05/NK/KD/NT ngày 02/07/2005 của Công ty Formosa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các trường hợp nghi ngờ tính hợp lệ của C/O mẫu D, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện theo quy định tại điểm 3 mục III Thông tư số 64/2003/TT-BTC ngày 01/07/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan lưu ý Cục Hải quan Đồng Nai chú trọng công tác kiểm tra phúc tập hồ sơ cũng như công tác kiểm tra sau thông quan để kịp thời phát hiện hồ sơ chứng từ giả mạo (đặc biệt là C/O), ngăn chặn tối đa tình trạng gian lận thương mại.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5662/TCHQ-GSQL ngày 30/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc nghi ngờ C/O mẫu D của lô hàng nhập theo tờ khai số 1513/05/NK/KD/NT ngày 02/07/2005 của Công ty Formosa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!