Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9985/BCT-XNK năm 2013 vận tải đơn chở suốt do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9985/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 04/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9985/BCT-XNK
V/v vận tải đơn chở suốt

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Trả lời công văn số 5616/TCHQ-GSQL ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc truy thu thuế đối với một số lô hàng nhập khẩu đã thông quan của Công ty TNHH Ford Việt Nam sử dụng C/O mẫu D, được vận chuyển qua nước trung gian không phải là nước thành viên ASEAN, có vận tải đơn không được cấp tại nước xuất khẩu thành viên, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Điều 21, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN quy định khi hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hoặc nhiều nước trung gian không phải là Nước thành viên, một trong những chứng từ phải được nộp cho cơ quan Hải quan nước thành viên nhập khẩu là vận tải đơn chở suốt do nước thành viên xuất khẩu cấp.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) căn cứ thẩm quyền của Bộ Tài chính và giải trình của công ty để xem xét quyết định truy thu hoặc không truy thu thuế nhập khẩu đối với những lô hàng được vận chuyển qua nước trung gian không phải là nước thành viên nhưng vận tải đơn không phải do nước xuất khẩu thành viên phát hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9985/BCT-XNK năm 2013 vận tải đơn chở suốt do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.238
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209